Աշխարհի ամենամիայնակ կետը

Կետի գոյությունը բացահայտվել է 1992թ-ին, երբ գիտնական հետազոտողների ալեհավաքները որսացին նրա արձակած՝ 51,75 Հերց հաճախականությամբ ազդանշանները: Այդ օրվանից, նրանք ակնդետ հետևում են` Միայնակ Կետի տխուր ճամփորդություններին: Խնդիրը նրանում է, որ մնացած կետազգիների արձակած ազդանշանները տատանվում են՝ 15-25 Հերց հաճախականության սահմաններում, այսինքն Միայնակ Կետին ՝ իր տեսակի առանձնյակներից  ոչ մեկը չի կարող փաստացի լսել: Իրադրության անելանելիությունը նաև նրանում է, որ Միայնակ
ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ